مراحل ازدواج قانونی با ایتالیایی ها در ایتالیا

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 46 ثانیه
مراحل ازدواج قانونی با ایتالیایی ها در ایتالیا اگر برنامه ازدواج با یکی از شهروندان ایتالیایی را دارید یا اینکه یکی از نزدیکتانتان قرار است بزودی در ایتالیا ازدواج کند توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید.
۱. باید از سفارت ایران یک برگ به نام نولا اوستا بگیرید و آن را به شهرداری شهری که در آن قصد ازدواج دارید ببرید. (در حقیقت دولت هر کشوری باید وضعیت مجاز بودن ازدواج زوجین را بررسی کند. به عنوان مثال مهم است که فردی متاهل نتواند با فردی ایتالیایی ازدواج کند)
۲. گواهی تجردی که از ایران گرفته اید را همراه خود به سفارت ایران ببرید. برای انجام اقدامات قانونی ازدواج در سفارت ایران شناشنامه خودتان و شناسنامه همسرتان و همچنین گواهی تولد همسر ایتالیایی نیاز است.
۳. ⁠اگر همسرتان آقاست می بایست مسلمان شود و اگر خانم است نیازی به این موضوع نیست. البته شنیده می شود که راههایی وجود دارد که همسر آقا مسلمان نشود.
۴. ⁠باید عقد ایرانی جاری شود.
۵. معمولاً قبل از مراحل فوق، شهرداری شهر ایتالیایی، اسامی شما را که طی برگ نولا اوستا دریافت کرده، به صورت عمومی منتشر می کند تا اگر شکایتی وجود دارد مشخص شود.
ازدواج با ایتالیایی ازدواج ایتالیایی : جامعه
مراحل ازدواج قانونی با ایتالیایی ها در ایتالیا
(0)©2003-2024

0.10985 13.37 48