M96 کهکشان مارپیچی نامتقارن شگفت انگیز

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 36 ثانیه
M96 کهکشان مارپیچی نامتقارن شگفت انگیز M96 یک کهکشان مارپیچی است که با شمارش و احتساب بازوهای ضعیفی که فراتر از ناحیه مرکزی روشن تر گسترش می یابند، وسعت آن 100 هزار سال نوری یا بیشتر است و به اندازه کهکشان راه شیری ماست. M96 که با نام NGC 3368 نیز شناخته می شود، حدود 35 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و یکی از اعضای غالب گروه کهکشانی Leo I است. تصویر مشخص شده توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است. دلیل عدم تقارن M96 نامشخص است -- می تواند از برهم کنش های گرانشی با دیگر کهکشان های گروه Leo I ناشی شده باشد، اما به نظر می رسد فقدان یک درخشش پراکنده درون گروهی نشان دهنده چند برهمکنش باشد. با بررسی لبه های تصویر می توان کهکشان های دور از پس زمینه را پیدا کرد.

اعتبار تصویر: ناسا، ESA، هابل؛ پردازش و حق چاپ: لئو شاتز
کهکشان M9 کهکشان های leo تلسکوپ هابل جیمز وب نجوم اختر شناسی : نجوم
M96 کهکشان مارپیچی نامتقارن شگفت انگیز
(0)©2003-2024

0.11233 13.4 52