عنوان
مرکز مبادله: درهم /حواله115,702۱۱۵,۷۰۲115,702
مرکز مبادله: درهم / اسکناس123,917۱۲۳,۹۱۷123,917
مرکز مبادله: یورو / حواله459,204۴۵۹,۲۰۴459,204
مرکز مبادله: یورو / اسکناس491,807۴۹۱,۸۰۷491,807
مرکز مبادله: دلار / حواله424,917۴۲۴,۹۱۷424,917
مرکز مبادله: دلار / اسکناس455,086۴۵۵,۰۸۶455,086
شاخص دلار105۱۰۵105
سکه یک گرمی69,000,000۶۹,۰۰۰,۰۰۰69,000,000
سکه ربع سکه146,500,000۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰147,000,000
سکه نیم سکه226,500,000۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰227,000,000
سکه طرح قدیم368,000,000۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰368,000,000
سکه طرح جدید400,000,000۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰401,000,000
هر گرم طلای ۲۴ عیار44,590,000۴۴,۵۹۰,۰۰۰44,650,000
هر گرم طلای ۱۸ عیار33,448,000۳۳,۴۴۸,۰۰۰33,495,000
هر مثقال طلا در بازار تهران144,890,000۱۴۴,۸۹۰,۰۰۰145,090,000
دلار کانادا44,021
دلار در سامانه سنا45,748
دلار در بازار متشکل45,748
دلار در صرافی ملی45,748
قیمت دلار بازار آزاد۵۸۸۷۹
نرخ ارز، سکه و طلا
(0)©2003-2024

1.81008 12.41 51