عنوان
گوساله زنده چهارمحال بختياري2,600,000
گوساله زنده مرکزي2,750,000
گوساله زنده قم2,800,000
گوساله زنده همدان2,650,000
گوساله زنده فارس2,450,000
گوساله زنده خراسان رضوی2,600,000
گوساله زنده اصفهان2,500,000
گوساله زنده تهران2,750,000
گوسفند زنده چهارمحال بختياري2,850,000
گوسفند زنده مرکزي2,850,000
گوسفند زنده قم2,850,000
گوسفند زنده همدان2,800,000
گوسفند زنده فارس2,800,000
گوسفند زنده خراسان رضوی2,850,000
گوسفند زنده اصفهان2,750,000
گوسفند زنده تهران3,000,000
سبوس گندم71,000
پودر چربی572,500
جوش شیرین128,000
کربنات کلسیم5,600
کنجاله تخم پنبه76,050
یونجه119,500
جو80,000
پودر ماهی410,000
گندم174,500
باگاس3,750
فسفات410,000
کاه24,750
لیزین895,000
کولین510,000
ترئونین895,000
متیونین1,865,000
سبوس برنج3,500
کنجاله کلزا170,100
کنجاله سویا205,250
کنجاله آفتابگردان57,250
ذرت71,000
گوشت منجمد341,667
دام کشتار3,750,000
بوقلمون کشتار1,090,000
بوقلمون زنده905,000
جوجه یکروزه بوقلمون1,150,000
گوشت مرغ مادر565,000
مرغ کشتار777,622
مرغ زنده548,821
تخم مرغ363,500
جوجه یکروزه تخمگذار380,000
جوجه یکروزه گوشتی191,000
قیمت نهاده دامی و کشاورزی
(0)©2003-2024

1.96135 12.43 52