عنوان
گوساله زنده چهارمحال بختياري2,600,000
گوساله زنده مرکزي2,750,000
گوساله زنده قم2,800,000
گوساله زنده همدان2,650,000
گوساله زنده فارس2,450,000
گوساله زنده خراسان رضوی2,600,000
گوساله زنده اصفهان2,500,000
گوساله زنده تهران2,750,000
گوسفند زنده چهارمحال بختياري2,850,000
گوسفند زنده مرکزي2,850,000
گوسفند زنده قم2,850,000
گوسفند زنده همدان2,800,000
گوسفند زنده فارس2,800,000
گوسفند زنده خراسان رضوی2,850,000
گوسفند زنده اصفهان2,750,000
گوسفند زنده تهران3,000,000
سبوس گندم79,500
پودر چربی562,500
جوش شیرین128,000
کربنات کلسیم5,600
کنجاله تخم پنبه76,050
یونجه134,750
جو96,750
پودر ماهی505,000
گندم159,500
باگاس3,750
فسفات410,000
کاه12,500
کولین575,000
لیزین1,100,000
ترئونین1,150,000
متیونین1,800,000
سبوس برنج5,500
کنجاله کلزا190,100
کنجاله سویا201,600
کنجاله آفتابگردان57,250
ذرت77,000
گوشت منجمد341,667
دام کشتار4,750,000
بوقلمون کشتار850,000
بوقلمون زنده675,000
جوجه یکروزه بوقلمون925,000
گوشت مرغ مادر685,000
مرغ کشتار812,511
مرغ زنده575,464
تخم مرغ470,786
جوجه یکروزه تخمگذار365,000
جوجه یکروزه گوشتی261,000
قیمت نهاده دامی و کشاورزی
(0)©2003-2024

1.645 12.42 50