عنوان
نیکی / Nikkei 22538,742.50۳۸,۷۴۲٫۵۰38,742.50
دکس / DAX18,444.50۱۸,۴۴۴٫۵۰18,444.50
نزدک / Nasdaq19,613.75۱۹,۶۱۳٫۷۵19,613.75
داو جونز / Dow 3038,633.00۳۸,۶۳۳٫۰۰38,633.00
اس اند پی / S&P 5005,433.25۵,۴۳۳٫۲۵5,433.25
بازار جهانی بورس
(0)©2003-2024

1.84096 12.38 52