عوارض خروج از کشور 520 هزار تومان اعلام شد

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 12 ثانیه
مطابق بودجه 1403، عوارض خروج از کشور برای سال جاری، 520 هزار تومان تعیین شده که برای سال گذشته 120 هزار تومان ... عوارض خروج از کشور 520 هزار تومان اعلام شدعوارض خروج از کشور 520 هزار تومان اعلام شد مطابق بودجه 1403، عوارض خروج از کشور برای سال جاری، 520 هزار تومان تعیین شده که برای سال گذشته 120 هزار تومان افزایش داشته است.

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 12 ثانیه
عوارض خروج دسته : توریسم

قیمت (دلار)تفییرعنوان
0.41709525.49%Onomy Protocol
0.751167-0.001%XSGD
4.61-4.18%BarnBridge
0.180576-6.26%Carrieverse
3.26-1.18%FC Barcelona Fan Token


©2003-2024

0.15043 19.93 43