خطری که حرم امام رضا ع را تهدید می کند!

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 41 ثانیه
خطری که حرم امام رضا ع را تهدید می کند! ایلنا: رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به توسعه پهنه های فرونشستی در مشهد گفت: فرونشست به سمت شمال غربی شهر مشهد رسیده که نرخ این فرونشست حدود ۲۰ سانتیمتر در سال است. این فرونشست وارد شهر شده و به تدریج به مرکز شهر توسعه و حوالی حرم امام رضا (علیه السلام) و اماکن مذهبی را درگیر می کند.

علی بیت الهی، دبیر کارگروه ملی زلزله و لغزش لایه های زمین درباره با اشاره به گسترش فرونشست در استان خراسان رضوی اظهار داشت: آخرین مطالعات درباره وضعیت فرونشست در استان خراسان رضوی آشکار می کند که پهنه های فرونشستی در این استان ۵ برابر وسعت فرونشست های اصفهان است که جزو استان های وسیع فرونشست به حساب می آید.
وی با بیان ینکه فعلاً استان خراسان رضوی رکوردار کشور از نظر وسعت پهنه های فرونشستی است، گفت: این فرونشست ها در بلندمدت ویرانگر خواهند بود و علت اصلی آن هم افت سطح آب زیرزمینی است که در بعضی از استان ها این موضوع به مرز بحران رسیده است.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به امتداد وسعت فرونشست در استان خراسان رضوی و تسری آن به شهر مشهد، ادامه داد: موضوع مهم این است که در امتداد فرونشستی استان خراسان رضوی می بینیم که این فرونشست به سمت شمال غربی شهر مشهد رسیده که نرخ این فرونشست حدود ۲۰ سانتیمتر در سال است که این فرونشست وارد شهر شده و به تدریج به مرکز شهر توسعه پیدا می کند و حوالی حرم امام رضا (علیه السلام) و اماکن مذهبی را درگیر می کند.
بیت الهی اضافه کرد: اگر این بی توجهی ها برای گسترش پهنه های فرونشست ادامه پیدا کند محدوده کلی شهر مشهد هم آسیب خواهد دید.
وی درباره به خطر افتادن اماکن مذهبی در استان هایی که پهنه های فرونشستی در آن توسعه پیدا کرده، اظهار داشت: درمنطقه ای مانند اصفهان که جزو استان های پرخطر از لحاظ پهنه های فرونشستی است بیش از ۲۸۵ مسجد از جمله مساجد تاریخی و قدیمی و همچنین مساجد جدید در پهنه فرونشست قرار دارند و در دیگر استان های پرخطر هم اماکن مذهبی ارزشمند بسیار زیادی در خطر فرونشست هستند.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفت: در مطالعات این امکان وجود دارد تا وضعیت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه و امامزاده ها از نظر قرارگیری آن ها در محدوده پهنه های فرونشستی مورد بررسی قرار بگیرد.
 

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 41 ثانیه
حرم امام رضا زلزله مسجد مشهد دسته : جامعه

قیمت (دلار)تفییرعنوان
0.41709525.49%Onomy Protocol
0.751167-0.001%XSGD
4.61-4.18%BarnBridge
0.180576-6.26%Carrieverse
3.26-1.18%FC Barcelona Fan Token


©2003-2024

0.13278 20.29 48