اصلاحات با زبان پزشکیان از سنخ تداوم است نه آغازی تازه

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 21 ثانیه
به گزارش اصلاحات نیوز؛ محمدجواد غلامرضاکاشی، استاد جامعه شناسی در یادداشتی با عنوان «خیمه را فرونشاند» نوشت:
قطع نظر از آنکه انتخابات این دوره چه نتیجه ای داشته باشد، مسعود پزشکیان متولی بازسازی گفتمان اصلاحات شد. گفتمان تازه اصلاحات در نخستین برنامه تلویزیونی او ظهور یافت. مشخصات اصلی این گفتار بازسازی شده به شرح زیر است:
اصلاحات با زبان پزشکیان از سنخ ادامه است نه آغازی تازه.
•  ادامه مطابق برنامه های کارشناسی شده است و مضمون ایدئولوژیک و آرمان گرایانه ندارد.
•  تقریباً هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی شود. از همین روز نخست، در آشتی با ارکان اصلی نظام است.
•  پزشکیان جایگاهی جز اجرای درست برنامه برای خود قائل نیست. هیچ کجا از امکان معجزه در اقتصاد و پیشرفت سخن نگفت و هیچ کجا خود را یک مجری معجزه گر، قدرتمند و توانا جلوه نداد.
•  عقلانیت بوروکراتیک با هدف مدیریت عقلانی امور عمومی ماحصل کلام او بود.
•  می توان از آنچه گفت، یک کلام محوری استخراج کرد و آن هدایت قوه مجریه به سمت یک دستگاه کارآمد است.
•  از اسلام سخن گفت. اما شاید نحو خوانش او از اسلام را بتوان اسلام بوروکراتیک خواند. اسلامی که به یک نظم عقلانی بوروکراتیک نیرو می بخشد.
این مولفه های گفتمانی چرخش مهمی در گفتار مالوف اصلاح طلبان به حساب می آید. گفتاری که اصلاح طلبان از اوایل دهه هفتاد به صحنه آوردند، یک خیمه قدرتمند هویت گرایانه در کنار یا تقابل با خیمه هویتی نظام مستقر بود. سرآغازی دیگر و غایتی متمایز را هدف گرفته بود. شاید در رفتار و سیاست های عملی اهل مسالمت و گفتگو بود، اما در غایات خود انقلابی و مبشر روز و روزگاری دیگر بود. از انباشت احساسات و هیجان و امید فشرده در سطح عمومی تغذیه می کرد و مدعی تحقق فردایی به کل متفاوت بود.
پزشکیان خیمه هویت گرایانه اصلاحات را فرونشاند. این اتفاق درست در زمانی روی کرده است که خیمه هویت گرای رقیب بی مشتری است.

مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه و 21 ثانیه
دسته : سیاست

قیمت (دلار)تفییرعنوان
0.41709525.49%Onomy Protocol
0.751167-0.001%XSGD
4.61-4.18%BarnBridge
0.180576-6.26%Carrieverse
3.26-1.18%FC Barcelona Fan Token


©2003-2024

0.11966 19.97 43