Pada 2022

هندی پادا

8

68%

61/100
آمریکا
A
Kamal K.M
درام جنایی هیجانی
2022
خلاصه داستان : داستا ظلم و پشت پرده سیاست های تخمیلی دولت بر مردم را به تصویر کشیده که نشان میدهد تاریخ از یاد رفته است.
خلاصه داستان : داستا ظلم و پشت پرده سیاست های تخمیلی دولت بر مردم را به تصویر کشیده که نشان میدهد تاریخ از یاد رفته است.
لینک های دانلود
کلیه مدیاهای ارائه شده، مبتنی بر قوانین نشر مدیاهای مجاز کشور می باشد.
Pada 2022
(0)1.295

©2003-2024

0.20752 24.35 54