تیمبازیبرد=باختگلامتیاز
اس جی پاریس33211027973 7 بازی آخر
موناکو3319776464 7 بازی آخر
لیل33161075058 7 بازی آخر
برست33161075058 7 بازی آخر
نیس3315993854 7 بازی آخر
لیون33155134750 7 بازی آخر
لانس33148114350 7 بازی آخر
مارسی331211105047 7 بازی آخر
رنس331210115246 7 بازی آخر
ریمز33128134044 7 بازی آخر
تولوز331110124243 7 بازی آخر
مون پلیه331011124140 7 بازی آخر
استراسبورگ33109143739 7 بازی آخر
نانت3396183033 7 بازی آخر
لو هاور33711153332 7 بازی آخر
متز3385203529 7 بازی آخر
لوریان3368193826 7 بازی آخر
کلرمون33510182625 7 بازی آخر
جدول لیگ فوتبال 1 فرانسه
(0)©2003-2024

0.08567 12.56 81