تیمبازیبرد=باختگلامتیاز
اینترمیلان3829728994 7 بازی آخر
آث میلان3822977675 7 بازی آخر
یوونتوس38191455471 7 بازی آخر
آتالانتا37216107069 7 بازی آخر
بولونیا38181465468 7 بازی آخر
آاس رم38189116563 7 بازی آخر
لاتزیو38187134961 7 بازی آخر
فیورنتینا37169125857 7 بازی آخر
ناپولی381314115553 7 بازی آخر
تورینو381314113653 7 بازی آخر
جنوا381213134549 7 بازی آخر
مونزا381112153945 7 بازی آخر
ورونا38911183838 7 بازی آخر
لچه38814163238 7 بازی آخر
اودینزه38619133737 7 بازی آخر
کالیاری38812184236 7 بازی آخر
امپولی3899202936 7 بازی آخر
فروزینون38811194435 7 بازی آخر
ساسولو3879224330 7 بازی آخر
سالرنیتانا38211253217 7 بازی آخر
جدول لیگ فوتبال سری آ
(0)©2003-2024

0.10872 12.57 85