لحظه دردناک غرق شدن یک جوان در سیل مشهد

مدت زمان مطالعه: 1 دقیقه و 3 ثانیه لحظه دردناک غرق شدن یک جوان در سیل مشهد.

غرق شدن دسته : حوادث

لحظه دردناک غرق شدن یک جوان در سیل مشهد
(0)©2003-2024

0.1208 20.2 52